Tại sao bạn không bao giờ nên uống Sure®
×

Sure® là một kẻ “giết người khỏe mạnh”, tại sao lại như vậy? Câu trả lời nằm ở mặt sau của chai. Hãy nhớ rằng các thành phần được liệt kê theo thứ tự giảm dần, vì vậy những thứ được liệt kê đầu tiên là thành phần chính.. Bấm VÀO ĐÂY để xem khuyến cáo của Euronutrition về Sure®.

Dịch vụ của EuroNutrition

Trang chủ / Các dịch vụ chính của EuroNutrition

Các bài Kiểm tra (test)

Cung cấp các bài kiểm tra (test) qua đó để xác định và hỗ trợ bệnh nhân trong việc điều trị.