Tiền khe cho bóng thảo

đồng tính trong các điều khoản xi

Rõ ràng đây là tháng mà cờ bạc, những người ủng hộ và đối thủ của họ mang đến sự interwebz để làm điểm, counterpoints và ném ảo poo vào nhau tiền khe cho bóng thảo. Jacobus đã công khai khẳng định rằng cô ấy không phải trên Hoa của lương, mặc dù cô ấy háo hức phân phối lại mọi mảnh của công luận được thực hiện bởi Hoa-liên Minh tài trợ để Ngăn chặn Internet cờ Bạc (CSIG) và nó cán bộ của nghỉ hưu bọn con buôn chính trị cho thuê what ' s một vẽ trong poker. Nhận được mới nhất cờ bạc tin tức từ Calvin Ty what ' s a. Jacobus nhiều lần trừng phạt khác nhau báo cho việc không báo cáo các nội dung của một bức thư viết bởi Cục điều Tra liên Bang trợ lý giám đốc J Britt Johnson. Vì vậy, như John McCarthy là sẽ không để nói, chúng ta hãy nó về!Vui vẻ bắt đầu một tuần trước đây, khi đảng Cộng hòa hợp tác xã và Những ngọn Đồi chuyên mục Cheri Jacobus (ảnh, trung tâm) mất thời gian ra khỏi la hét 'Benghazi' trong đông đúc nhà hát để khởi động một duy trì mạng xã hội chiến dịch để cảnh báo trên thế giới mà cờ bạc trực tuyến nguyên nhân lừa đảo. Kéo dài khoán có đủ nước nóng mà Stutz yêu cầu được đưa ra khỏi chủ đề đồng tính trong các điều khoản xi. Muny thử thách Thackston và Jacobus để lặp lại của mình "không thể chối cãi" bằng chứng trên một trong New Jersey là quy định cờ bạc trực tuyến trang web mà các cặp né đòn bằng cách nói Muny đã yêu cầu họ phá luật để chứng tỏ quan điểm của mình what ' s a.

Chúng tôi đã nhìn thấy William Đồi chủ tịch Ralph Đứng đầu có đi vào một vận động hành lang người nghĩ rằng hắn đã thấy một trong ngọn Đồi' cố định-tỷ lệ cược thiết bị đầu cuối đánh một con chó con đến chết trên các cầu Tòa án Đường đồng tính trong poker.