Sao sòng bạc thành phố new năm eve

tarif chuyện tình vượt đại dương de gaz sòng bạc

Chơi những trò chơi thể thao là cá cược." California là thứ DFS trường trong CHÚNG ta, sau khi Bang New York sao sòng bạc thành phố new năm eve. Ngành công nghiệp nhà phân tích Eilers Nghiên cứu đã nói rằng các ngành công nghiệp tạo ra để $3.7 tỷ ($3.4 tỷ) trong nhập phí trong năm 2015, với California chịu trách nhiệm cho 15 phần trăm của con số này sao phố mở hoặc đóng cửa sòng bài. Và trong khi đó, thể thao có đối thủ của nó trong cơ quan lập pháp, nhất giọng hát mà đã được dân Biểu Marc Levine.

Và nó sẽ yêu cầu khai thác tách cầu thủ quỹ và đẩy trách nhiệm cờ bạc. AB 1437 cũng sẽ đảm bảo rằng các cuộc thi công bằng bởi cấm DFS nhân viên ngành công nghiệp và gia đình của họ thành viên tham gia.
Nên họ đáp ứng yêu cầu cấp phép khai thác sẽ phải trả một thời gian, vì-chưa-không xác định lệ phí cấp giấy phép, cũng như một quy định hàng năm phí. DFS công ty đang bookies sao phố sòng bạc trực tuyến may mắn.

Dân biểu Adam màu Xám của Internet Tưởng tượng Trò chơi thể Thao Luật (AB 1437) đề xuất một khuôn khổ của quy định cho DFS đó sẽ thành lập một tập hợp các phương pháp tốt nhất cho các ngành công nghiệp, cũng như người tiêu dùng biện pháp bảo vệ tarif chuyện tình vượt đại dương de gaz sòng bạc. California người giả sử tất cả những rủi ro, bất cứ tiêu cực xã hội hoặc tài chính tác động được sinh ra bởi những công dân của California, và doanh thu được tạo ra từ những trò chơi đang được nhận ra bởi không có giấy phép khai thác và không cung cấp bất kỳ lợi ích cho công dân của California." "Tốt hơn để bảo vệ các người của California từ tiềm năng rủi ro từ, và để duy trì sự giám sát của các hệ thống được sử dụng để thực hiện, Internet tưởng tượng trò chơi thể thao, cơ quan lập Pháp tìm thấy nó được trong sự quan tâm của các người để thiết lập một khuôn khổ pháp lý mà các đơn vị theo ủy quyền của Bộ Tư pháp, có thể tạo điều kiện Internet tưởng tượng trò chơi thể thao để chơi trong California." Nhưng một số người trong tình trạng của bộ lạc khai thác đã bày tỏ quan tâm điều đó một cách liên tục đẩy để điều chỉnh poker trực tuyến có thể bị dẹp sang một bên bởi những bất ngờ tập trung vào DFS. Tất cả chúng muốn là để bảo vệ những người tiêu dùng và không thực sự cấm DFS.