Sòng bạc

làm thế nào để sử dụng ddr2 ram trong ddr3 khe

Đánh giá của sẽ dành $154 triệu để mở rộng Aria trung tâm hội nghị bởi 200,000 feet vuông đó sẽ bao gồm trong không gian và một ly-kèm theo cung cấp địa điểm điểm của công Viên mới Las Vegas Arena sòng bạc. Các quy ước mới không gian sẽ mất không gian đang bị chiếm bởi gánh Xiếc mặt trời là sản xuất "Zarkana," đó sẽ đóng ngày 30 biển số điện thoại. Với hoàn thành việc mở rộng, Aria sẽ cung cấp cho hơn 500.000 feet vuông, không gian họp. Xây dựng được lên kế hoạch để bắt đầu vào Tháng — một tháng sau $350 triệu trường mở ra — với việc dự đoán tính hoàn thành vào tháng 2018 casino ở downs albuquerque.
Aria mở rộng sẽ gồm có công nghệ tiên tiến, linh hoạt gặp gỡ không gian trên bốn câu chuyện. "Hội nghị kinh doanh ở Aria đang bùng nổ, và yêu cầu đang vượt quá không gian chúng tôi có sẵn," Aria Tổng thống Bobby Baldwin nói làm thế nào để sử dụng ddr2 ram trong ddr3 khe. "Lưu trữ các cuộc họp lớn và ước là một phần của doanh nghiệp của chúng tôi làm thế nào để sử dụng ddr3 ram trong ddr4 khe. Như là khách hàng của chúng tôi cần phát triển, chúng ta đang cam kết để phát triển với họ." Aria là trung tâm hội nghị được xây dựng để CƯ chuẩn như sẽ mở rộng làm thế nào để sử dụng ddr3 ram trong ddr2 khe.
Các cơ sở của tầng sẽ có một ngoài sân có thể chứa tiếp cho tới 2.000 khách..