Làm thế nào để có được quét đồng tiền trên toàn cầu poker

đỏ dặm casino ở lexington kentucky

Thị phần cho cược thể thao trực tuyến và iGaming là tại chạy giá 30 phần trăm và 19%, tương ứng bằng chứng là Quý 4 năm 2020", các công ty trong một bài thuyết trình để cổ đông làm thế nào để có được quét đồng tiền trên toàn cầu poker. Thêm vào dài hạn bull trường hợp cho Ứng cổ là toán của công ty đó, giả sử 100 phần trăm hợp pháp hoá, internet sòng bạc trong CHÚNG ta có thể có được ít nhất một $40 tỷ trường làm thế nào để có được thuế trở lại từ chúng tôi sòng bạc thắng cược.
Ứng (NASDAQ:DKNG) cổ là tập hợp thứ ba sau khi công ty nói Bắc Mỹ iGaming và thể thao trực tuyến đặt cược thị trường cuối cùng có thể có giá trị $67 tỷ hay hơn về một kết hợp cơ sở.Đây là cao hơn so với thậm chí một số những nhà phân tích nhiệt tình báo. Như là cho internet sòng bạc, sáu kỳ kế toán cho 11% của người dân MỸ cho phép iGaming đỏ dặm casino lexington kentucky. Trong khi các công ty vẫn giữ chiếm ưu thế phần trong thị trường đó, các nhà phân tích và các nhà đầu tư xem các nhà điều hành là một sòng bạc trực tuyến và thể thao đặt cược đỏ dặm casino ở lexington kentucky. Thành lập vào năm 2012 bởi Matthew Kalish, Paul Liberman, và Jason Robbins, Ứng' rễ đang ở trong DFS đỏ dặm. Giả sử cuối cao phạm vi đó là đáp Ứng chứng khoán hiện giao dịch tại 3.42 x đó bán hàng chiếu sòng bạc. David kitchen là trong bốn bao gồm 10% dân số lex ky. Các công ty nói nó có thể tạo ra $5 tỷ $7.3 tỷ trong doanh thu khi Bắc Mỹ cá cược thể thao và internet sòng bạc đến khi trưởng thành.