Sòng bạc tư dans le 06

sòng bạc

Bánh mì ổ Vốn chơi game nhà phân tích Justin Sebastiano nói với các nhà đầu tư bất kỳ điểm yếu trong Pinnacle cổ là do Penn Quốc gia chơi Game của người nghèo báo cáo thu nhập vào thứ ba và các công ty "yếu hướng dẫn cho sự cân bằng của 2013." Cổ phiếu của Pinnacle bỏ 43 xu, hoặc 2.2 phần trăm, $18.93 trong kinh doanh trên sàn Chứng Khoán New York sòng bạc tư dans le 06. Cả hai cá nhân đã được phỏng vấn bởi những SẢN 1 giờ khe thời gian dài ý nghĩa.
Cái công ty đã nói, nó sẽ hoàn thành tài chính cần thiết cho việc giao dịch bởi tuần tới 1 lít. Pinnacle nói nó hy vọng sẽ đóng bán vào cuối tháng tám sòng bạc. Cổ phiếu của Ameristar giảm xuống còn 1 xu để $26.44 trên Nasdaq Toàn cầu Chọn. rượu giá. Công ty đã nói với điều chỉnh nó đã lựa chọn một "giám sát" cho Lumiere Nơi và Lake Charles dự án và đã xác định được hai nhà quản lý, một cho mỗi cơ sở 1 giờ khe thời gian dài.