1 lít

1 giờ khe thời gian dài

Và các mới CPN hứa sẽ được bắt đầu bằng việc hủy bỏ tất cả các cấp phát thanh toán yêu cầu đòi hỏi phải có người để gửi lại tất cả các khiếu nại, nếu như hai năm qua chưa bao giờ xảy ra. CỐT truyện Trước khi ngày 2011 bàn giao, CPN hoạt động dưới Hành động Poker Mạng (MÁY) hiệu 1 lít.

Sau Playsafe của tháng sáu năm 2012 cảnh báo các nhà đầu tư, Julian báo cáo của nó thu hẹp thanh toán khoảng cách khoảng $500 nghìn đô la, nhưng đã kể từ sa ngã vào khoảng $800 k còn nợ sòng bạc. NGAY tuyên bố ban đầu của nó poker chỗ trú ngụ trên một thứ được gọi là anh Hùng Poker trên Mạng, đó thực sự không tồn tại.
Nhưng ngay từ đầu THỊ trực tuyến của poker cung cấp vẫy hơn lá cờ đỏ hơn đám đông ở Bắc kinh 2008 Olympics. Rõ ràng, Dalton đã không biết rằng điều này đã được trong Playsafe khả năng và những xung đột thông tin liên lạc với những người chơi đã kết quả của THỊ cố gắng – và không – phải tìm một thỏa thuận tốt hơn với một CHÚNG ta phải đối mặt với poker trên mạng rượu giá. CÁC mối quan HỆ ĐÓ KHÔNG ràng BUỘC nút buộc Playsafe/Website để Julian bắt đầu sáng tỏ gần như từ đầu 1 giờ khe thời gian dài. Dalton bước đi không chỉ bị tổn thương, nhưng giữ Betonsports' thiết bị và cơ sở dữ liệu mà ông dùng để lớn lên NGAY là sòng bạc regina mở bây giờ. Betsonsports tắt trong tháng tám năm 2006, sau khi bị bắt ở Houston của GIÁM đốc điều hành David Carruthers bởi CHÚNG tôi Bộ cán bộ Tư pháp để lại hàng ngàn khách hàng ra hàng triệu đô la là sòng bạc rama mở cửa sớm.