Tại sao nó được gọi là trai sòng bạc

da đen

Tất cả họ đã nhận tội, và bị phạt đến một triệu rúp nga, hoặc tương đương với khoảng $15,000 tại sao nó được gọi là trai sòng bạc. Trong quá trình điều tra, mỗi người chơi cũng thừa nhận rằng họ đã đồng ý để phát huy một bất hợp pháp ảnh hưởng đến kết quả của cuộc Chơi đổi bất hợp pháp, tiền thù lao," IIHF nói trong một tuyên bố da đen.
Mà môi trường sẽ được xung quanh, ngay sau khi rút giảm xuống ba lá jack đồ tể tuổi. Một ngày sau khi trò chơi của đất nước của Bộ Nội Vụ, mở một cuộc điều tra vào trò chơi.Đó phát hiện ra những trận đấu với chương trình da đen. Với Ivanov trở lại trong những nếp nhăn, Mogilyov ghi thêm ba mục tiêu ở nhanh để buộc trò chơi và sau đó, sẽ ba lá jack hình thức mới.