Bốn trò 1.4 thêm phụ kiện khe

con mèo sẽ không để cho người đưa thư đưa thư vào khe

Với một 4% tốc độ tăng trưởng, nhưng thứ ba trong số Quý 3 danh sách phố hy lạp tạo ra doanh thu của $82,5 hàng triệu bốn trò 1.4 thêm phụ kiện khe. Cho chín tháng đầu tiên của 2018, Detroit sòng bạc được ghi lại $1.08 tỷ trong tổng hợp doanh thu.Đây là một 2.3 tăng% so với năm ngoái kết quả. Tuy nhiên, trong khi ngày tổng hợp doanh thu của $115.2 triệu thấy 1% vào năm phát triển, đó là 4% rơi từ tháng của thu nhập hàng tháng của $120.5 triệu mắt mèo đá quý cho cờ bạc. Vào tháng chín, MGM Grand Detroit mất $49.7 m và thấy sự phát triển của 4% so với 2017. Trưng bày hoa hồng 1% doanh thu và lấy $38.8 m cho tháng, trong khi phố hy lạp đã thấy một thả ra trong năm con số mèo khe 2 câu hỏi giấy. MGM Grand Detroit mất phần lớn nhất của Quý 3 doanh thu nhìn thấy một tăng 4% trong năm kết quả để $153.2 m. Trưng bày nhận được $119.3 m, một 2% tăng trưởng con mèo sẽ không để cho người đưa thư đưa thư vào khe. Trong khi những năm số liệu làm cho tích cực đọc, ba sòng bạc báo cáo giảm thu khi so sánh với tháng tám. $120.5 m đã được tổng hợp cho doanh thu tháng tám năm nay và ngày mất $115.2 m, một 4% thả.