Quỷ ma thuật của hòa hợp khe

không một căn nhà đầy đủ đánh một tuôn ra trong poker

"Những tác động kinh tế là lớn", ông nói với các báo cáo quỷ ma thuật của hòa hợp khe. Nhận được mới nhất cờ bạc tin tức từ Calvin Ty linh hồn của quỷ phép lạ nhớ khe. Một Atlanta phát triển những người ghế đua ngựa liên Minh, Hal Barry, nói Atlanta của dân số khoảng cách từ bài hát ở Kentucky và Florida làm cho nó một thị trường hấp dẫn cho một phức tạp.

Rộng hơn tác động cũng có thể đó sẽ đóng góp cho tăng cường Georgia là một nhà nước đến và khả năng tạo ra một tích cực hơn kết hợp giữa đô và nông thôn của nhà nước." Giảm bất kỳ mối quan ngại rằng cuộc thăm dò được thiên vị chủ tịch của cột Mốc đánh Dấu Rountree, nói mục đích của ông là không để gây ảnh hưởng đến kết quả để xin vui lòng khách hàng của mình linh hồn của quỷ hơn nhớ khe. Công bởi một nhóm của cờ bạc mở rộng những người ủng hộ, các thăm dò cho thấy rằng 72% của những người đặt câu hỏi ủng hộ nhà nước rộng bỏ phiếu cho phép đua cờ bạc trong nhà không một căn nhà đầy đủ đánh một tuôn ra trong poker. Nó nói: "nhìn Chung, chúng tôi tìm thấy bằng chứng thuyết phục hỗ trợ lý luận rằng hợp thức hóa pari-mutuel đặt cược sẽ tạo ra một loạt các lợi ích kinh tế. Gruzia muốn để hợp thức hóa cá cược đua ngựa trong nước, hoặc ít nhất được cho phép để bỏ phiếu như một đề xuất một cuộc khảo sát gần đây đã đề nghị không một căn nhà đầy đủ đánh bại 3 của một loại trong poker.
Như các cuộc thăm dò trúng các tiêu đề địa phương vào thứ sáu, Đại học Bang Georgia là Andrew Trẻ Trường học của chính Sách cũng đã ban hành một bản báo cáo đua ngựa sẽ mang lại lợi ích tài chính cho nhà nước. "Chúng tôi đặt ra những câu hỏi trung lập, và kết quả là, rất tích cực," ổng nói vậy không một căn nhà đầy đủ đánh một chạy trong poker. Tiến hành bởi Landmark cho Truyền thông Georgia đua ngựa liên Minh, cuộc điều tra được phát hành ngày thứ sáu.