Buffalo creek

buffalo creek

Reuters báo cáo ghi chú rằng Kane, một Dân chủ nhìn thấy như là một đối thủ tiềm năng để Corbett cho tái bầu cử năm tiếp theo, ông là người đầu tiên hạn thống đốc đã không có quyền và trái nhà nước hiến pháp trong việc ký kết thỏa thuận buffalo creek. Corbett có thể có một thời gian khó khăn sau vài thất bại sáng kiến khi tái bầu cử đến xung quanh trong năm 2014 sòng bạc. Thống đốc, Tom Corbett kế hoạch của tư nhân hoá quản lý của bang Pennsylvania xổ số thông qua một thỏa thuận với Anh, công ty xổ số Camelot đã bị bỏ rơi sau lực chính trị, xổ số nhân viên và nước phe đối lập chính thức, các Reuters báo cáo thứ hai buffalo ny. Cuối cùng gian mở rộng trên hợp đồng hết hạn hôm nay (thứ), và trong một phút cuối thông báo thứ hai thống đốc cho thấy rằng dự án này là bị bỏ rơi, rời khỏi các hoạt động và quản lý của nhà nước xổ số trong tay nhà nước buffalo creek.
Pennsylvania xổ số bang dành tất cả tiền của mình cho chương trình phúc lợi công dân cao cấp, bao gồm cả thuế tài sản và thuê giảm giá giảm chi phí giao thông vận tải và chi phí thấp thuốc theo toa chương trình sòng bạc. Một Quinnipiac Đại học dò ý kiến này tháng thấy rằng mình đánh giá chính đã giảm xuống còn 36 phần trăm – mình thấp nhất kể từ khi được bầu vào năm 2010 – với 53% cử tri chấp thuận của mình hiệu quả công việc thể thao cược.