Tán alabama casino nước qua

sòng bạc

Năng suất cao trái phiếu phát hành của công ty game, bao gồm cả các CityCenter phát triển, cung cấp thêm bảo vệ nhà đầu tư so với những người của phi tài chính công ty, một nhà phân tích cho Moody là nhà đầu Tư cho biết dịch Vụ hôm thứ ba tán alabama casino nước qua. Trong một báo cáo do nợ dịch vụ tư vấn, Moody Phó Tổng thống Keith Foley cho biết, giao ước của chơi game ngành trái phiếu cung cấp thêm biện pháp bảo vệ cho các tư hơn trong lĩnh vực bất kỳ bao phủ trong các công ty năng suất cao ước cơ sở dữ liệu hơi điên casino ở sparks. "Các giao ước của suất cao chơi game trái phiếu công ty mạnh nhất trong điều kiện của giảm thiểu tiền mặt rò rỉ thông qua giới hạn thanh toán, ngăn chặn kết cấu và liên lệ thuộc và giới hạn số nợ một công ty phát hành có thể đưa vào," Foley nói. Moody phân tích ước gói 17 năng suất cao trái phiếu do 15 U roman. công ty trò chơi giữa tháng giêng năm 2011 và bảy năm 2012 sòng bạc.
Các trái phiếu có trong Moody năng Suất Cao Ước cơ sở dữ Liệu, trong đó có hơn 1.000 toàn cầu bond vấn đề hẹn hò trở lại đến năm 2010. Sức mạnh của chơi game giao ước phản ánh giá rất cao đòn bẩy và thấp đánh giá tín dụng, theo báo cáo của Moody calzone không có tiền thưởng.

"Như là một kết quả, chơi game bond giao ước có giới hạn công ty' khả năng để có bổ sung nợ – cả hai bảo vệ và không có bảo đảm – hoặc làm cho hạn thanh toán trong số những hành động đó có thể là bất lợi cho sở hữu trái phiếu," Foley nói. Số 17 ước gói phân tích của Moody, mạnh nhất đã được cung cấp bởi CityCenter nắm giữ THỂ buổi hòa nhạc bộ Lạc Quan Gaming và phát Triển Hạ lưu sòng bạc.

CityCenter là 50-50 thuộc sở hữu của MGM Khu Quốc tế và Dubai thế Giới calzone thưởng có einzahlung. Trái phiếu với yếu bảo vệ nhà đầu tư bao gồm những khu vực sòng bài khai thác Ameristar Sòng bạc và Pinnacle giải Trí..