Tính cách 5 khe máy tấm

những năm là texas phát minh

Đồng minh Kê giải Trí sẽ được bán poker-kinh doanh liên quan và tài sản, bao gồm cả các đơn vị gồm những thế Giới Poker Tour du lịch đến yếu Tố đối Tác THỂ tính cách 5 khe máy tấm.
Theo như thỏa thuận, yếu Tố sẽ mua KEM cho $78.3 m: $68.3 m được trả tiền trước và $10 m để được trả hơn ba năm sau khi đóng cửa tính cách 5 khe máy hai lần. Thỏa thuận thế cũng bao gồm một doanh thu chia sẻ số 5% KEM thương hiệu đấu nhập lệ phí cho đồng Minh Kê những năm là roulette phát minh. Sau khi hoàn thành các KEM giao dịch của đồng Minh Kê là kế hoạch để lại thương hiệu như một giao dịch công khai công ty, tập trung vào "giải trí trực tuyến, bao gồm, nhưng không giới hạn, tiền thật, chơi game và chơi game khác lĩnh vực."KEM giải đấu được tổ chức ở trong năm châu lục và phát sóng để 150 triệu người mỗi năm, trao giải thưởng $1 tỷ dollar trong giải thưởng những năm là texas phát minh. Trong năm 2020, do sự liên tục đại dịch, KEM, là chủ yếu là hoạt động như một nền tảng những năm là cờ bạc hợp pháp ở nevada. GIÁM đốc điều hành của đồng Minh Kê giải Trí Frank Ng nói: "mặc Dù nhiều thách thức gây ra bởi những COVID-19 đại dịch kinh doanh KEM đã giao đáng kể, có kết quả."GIÁM đốc điều hành của KEM Adam Pliska bày tỏ lòng biết ơn vì sự hỗ trợ đồng Minh Kê cung cấp cho KEM, nói: "Tôi đội quản lý và tôi rất vui mừng về điều này tiếp theo chương và to lớn cơ hội mới cho KEM hiệu và kinh doanh.".