Texas & omaha poker xổ

bốn vị vua sòng bạc và khe lời khuyên

Mọi thứ đã đi khá tốt xuống bàn cuối cùng sớm texas & omaha poker xổ. Năm ngoái, David Peters sẽ các đặc biệt Hard Rock Rock 'N' Roll Poker Mở $5,000 NLHE giải đấu, chọn lên $104,309 trong quá trình texas etony warto ci.

Năm nay đã được một chút ngọt ngào, mặc dù, với Peters kiếm $143,159 cho hoạt động của mình bốn vị vua sòng bạc và khe máy chủ tình trạng. Khi đăng ký đóng cửa, các giải thưởng đã tăng lên đến $451,250 và Peters sẽ tìm thấy mình trong một số khó khăn đối thủ cạnh tranh, kể cả tour du lịch vòng tay người chiến thắng Joey Weissman và William Mẹ bốn vị vua sòng bạc và khe lời khuyên. Năm ngoái, anh đã hoàn thành trong sáu và có thể được ở cùng với vị trí hoặc tốt hơn, trước thời điểm cuối năm nay POY đua bốn vị vua sòng bạc và khe thủ thuật.