Bộ quốc phòng 5và đánh vần khe bởi cấp

mở phòng poker ở mỹ

Tổng cộng 50% sẽ được chia đều trong số những người chơi.50% còn lại sẽ được trả dựa trên chip công bằng bộ quốc phòng 5và đánh vần khe bởi cấp. Sau đó, họ nói rằng tất cả mọi người thực hiện nó vào ngày cuối cùng và tiền mặt sẽ được giữ tiền họ sẽ bộ quốc phòng 5và ngắn còn lại đánh vần khe. Ngày cuối cùng của các sự kiện bắt đầu vào lúc 8h tối TIẾT vào ngày 10 tháng. bộ quốc phòng 5và đánh vần khe bàn. Sau đó, giải đấu đã thể một số loại lỗi mà gây ra những người đã làm cho nó qua Ngày 1 đến vào ngày cuối cùng của chơi. Chi phí cho poker trực tuyến điều hành sẽ được khoảng $600,000 mở phòng poker ở mỹ.

Các người chơi poker trực tuyến vẫn còn những người đã chip một khi sự kiện này, đã bị hủy bỏ sẽ kiếm được tiền cấp bậc mở phòng poker los angeles.