Tôi có thể rút tiền của tôi kiểm tra tại một sòng bạc

tôi có thể rút tiền của tôi kích thích kiểm tra tại một sòng bạc

SB 8 đã được phê chuẩn bởi một Florida thượng Viện ban tuần cuối cùng trong một ngôi Nhà tiểu ban đánh bật đèn xanh để xem tất cả 17-01 tôi có thể rút tiền của tôi kiểm tra tại một sòng bạc. Bên cạnh đó phê duyệt $3 triệu gọn đạt giữa những người anh điêng và thống Đốc Scott, SB 8 cũng làm giảm khe thuế từ 35% đến 25%. Sau khi chấp thuận của cả hóa đơn bởi các thượng Viện, các bộ lạc của nó vẫn tiếp tục truyền thống đứng-chống lại cờ bạc mới, pháp luật đã viết một lá thư để lập pháp tuần này, giải thích tại sao họ có thể hỗ trợ không PCB xem tất cả 1701 cũng không SB 8. Những người anh điêng lưu ý rằng cả hóa đơn yêu cầu họ phải trả giá cao hơn thanh toán, nhưng cùng một lúc "thêm thêm nhiều ngoại lệ của bộ Lạc độc quyền." Các bộ lạc cũng nói rằng, nó đã sẵn sàng để gặp gỡ với nhà lập pháp để cố gắng và đạt được một thỏa hiệp. tôi có thể tiền mặt cá nhân. PCB xem tất cả 17-01, mặt khác, về cơ bản đóng băng của nhà nước cờ bạc toàn bộ thị trường hiện nay. Hex bộ Lạc chủ tịch Hội đồng Marcelius Osceola giải thích trong thư rằng ủng hộ các hóa đơn sẽ không được một kinh tế khả thi di chuyển cho các bộ lạc. Nhưng trong khi cả hai chờ hóa đơn kết hợp chơi game mới gọn ký kết giữa các bộ lạc và thống Đốc Rick Scott trong năm 2015, những người anh điêng nói rằng một lá thư gửi cho họ năm ngoái từ liên Bang Văn phòng của Thất nói, trong số những thứ khác, đề nghị thực hiện để chúng trong trò chơi nhỏ gọn nhiều hơn khả năng vi phạm liên bang, Ấn độ, chơi Game Hành động pháp Lý (GAME), sẽ không cho phép chúng để lại hai.112 trang lâu SB 8 đã được chấp thuận tuần trước, và bao gồm mọi thứ, từ thể Thao để khí bơm xổ số bán hàng ở Florida kiểm tra tại san manuel sòng bạc. Những gì các hóa đơn có điểm chung, tuy nhiên, là họ cả chấp nhận gọn ký kết giữa các bộ lạc và các thống đốc, nhờ đó mà các bộ lạc của nó vẫn giữ được độc quyền cung cấp blackjack và các nhà ngân trò chơi của họ sáu Hex Florida sòng bạc.Đổi lại, các bộ tộc sẽ trả Florida quyền tổng 3 tỷ trong suốt 7 năm. Theo các bộ lạc, họ đã nhận được một lá thư từ các liên bang Văn phòng nội Thất, sáu tháng sau khi ký gọn với thống Đốc Scott, nói rằng đề nghị thực hiện các bộ lạc vi phạm luật liên bang tôi có thể rút tiền của tôi kích thích kiểm tra tại một sòng bạc.
Các đặc biệt bộ lạc của Florida đã thể hiện rõ ý phản đối hai chờ cờ bạc hóa đơn trong nhà, nói rằng họ sợ rằng SB 8 / mạch ban xem tất cả 17-01 đã có thể vi phạm luật liên bang bao nhiêu bạn mẹo đại lý trong blackjack.