Nhà bán sòng bạc victoria 5 phút để thị trấn

sòng bạc trực tuyến thiến thưởng có einzahlung sofort

Những người ủng hộ của một hiến pháp sửa đổi điều đó sẽ hợp pháp hóa sòng bạc trong ba Arkansas cộng đồng dự đoán lá phiếu đo sự thành công của sẽ có nghĩa là thêm $122 triệu hàng năm trong thuế thu nhập và sự sáng tạo của hàng ngàn việc làm mới, tuy nhiên, một phe đối lập nhóm từ chối việc nghiên cứu, gọi đó là "tuyên truyền" theo các báo Chí Liên quan.
Một tác động kinh tế học của đề nghị mà sẽ cho phép các sòng bạc ở Washington, Boone, và Miller quận đã được ủy nhiệm và được phát hành vào thứ ba của nhóm phía sau trưng hoặc vấn Đề 5 (trợ), Arkansas Thắng vào năm 2016 nhà bán sòng bạc victoria 5 phút để thị trấn. Theo một xã hội bài của các nhóm nghiên cứu của Kyle Dean, Tiến sĩ và Russell Evans, Tiến sĩ của ảnh hưởng Kinh tế trước, cho thấy rằng sự thành công của vấn Đề 5 có nghĩa là sự sáng tạo của "3200 người hoạt động trực tiếp với công việc hàng năm tiền lương và lợi ích của $134.4 triệu và 3,432 trực tiếp công việc xây dựng với tiền lương và lợi ích của $148.5 triệu và sẽ tạo ra $122 triệu trong hàng năm chơi game thu thuế để nhà nước và người dân địa phương, và chi phí là $600 triệu đô, với $450 triệu được chi tiêu trong tiểu bang của Arkansas." Dean nói, "Khi bạn tài khoản cho thêm chi tiêu địa phương hỗ trợ từ công nghiệp và gia đình tổng hàng năm toàn bang tác động từ các hoạt động của các sòng bạc là 1,2 tỷ đô-la, hỗ trợ gần 8,000 công việc mà trả $331 triệu tiền lương và lợi ích sòng bạc trực tuyến tiền sẽ belasting. Không có câu hỏi rằng thông qua vấn Đề 5 sẽ suất kinh tế đáng kể lợi ích cho công dân của Arkansas," theo Arkansas Thắng năm 2016 sòng bạc trực tuyến tiền không có Tiền.

Nghiên cứu đã bị sa thải, tuy nhiên, do các tổ trái ngược với những biện pháp bảo Vệ Arkansas giá Trị/Dừng Sòng bạc bây Giờ, lưu ý rằng các vấn trước đây đã tiến hành nghiên cứu cho một sự ủng hộ đề nghị, Cherokee Quốc gia, theo các hãng tin sòng bạc trực tuyến thiến thưởng có einzahlung sofort. Những con số pro, và con có thể không phải là vấn đề cuối cùng.

Mặc dù, sòng bạc, những người ủng hộ giao về 15,000 thêm hỗ trợ chữ ký hơn cần thiết, đạo luật đã được xác nhận và sẽ xuất hiện trên các lá phiếu, đối lập nhóm đệ phù hợp với tuyên bố bất thường và những câu hỏi có hoặc không đếm phiếu và chống lại các trưng bây giờ phụ thuộc với các Arkansas Tòa án Tối cao..