Khe với các thanh toán cao nhất

sấm sét nổ loại một khe máy

Nevada đứng thứ hai trong CHÚNG ta bằng số núi với 172 hội nghị thượng đỉnh khe với các thanh toán cao nhất. Nevada nền kinh tế của thuộc nhiều vào việc, chơi game, giải trí, và khách sạn lĩnh vực khe với đăng ký tiền thưởng. Các Cục Lao động Kê nói đã có khoảng 304,400 việc làm trong "Giải trí và khách Sạn" loạt các dữ liệu.Đó là xuống 13.9% so với ngày 2019 khe với bất tiền thưởng. Như các COVID-19 vắc xin được phân phối hơn những tháng tiếp theo, các bảng là lạc quan rằng du lịch từ từ sẽ tiếp tục sấm sét nổ loại một khe máy.
MGM Khu nghỉ mát, Nevada lớn nhất của chủ nhân, đã vĩnh viễn ra 10.000 người lao động ở Las Vegas sấm sét từ trên xuống dưới con sông nhỏ sòng bạc.