1 quý tộc nêm khóa khe

là vương miện casino mở ngày hôm nay

Theo báo cáo mới nhất đàn áp dẫn đến việc bắt giữ hai bookies và bắt giữ một TRUYỀN hình, tám điện thoại di động và khoảng $137 tiền mặt 1 quý tộc nêm khóa khe. Tất cả năm người đang buộc tội phạm tội âm mưu lừa dối và lừa đảo, và các phần khác nhau của cờ Bạc và Giải nhất cuộc Thi Hành động. Tuần trước, năm người đã bị bắt giữ ở ấn độ bất hợp pháp cờ bạc hoạt động liên quan đến World Cup 1 trong số 2 ram khe không phải làm việc. Cũng bị tịch thu được một quyển sổ rằng được sử dụng để ghi lại cược, và các đặt cược chứa trong đó lên tới 2 triệu $đại diện cho đặt cược vào một trận đấu khác nhau 1 tiền đồn khe 0 sẵn. Mới di chuyển pháp luật vỡ một cờ bạc bất hợp pháp vòng trên Grant Đường này qua thứ đó được mục tiêu cricket người hâm mộ và một trận đấu giữa Tây Ấn và New Zealand là vương miện casino mở ngày hôm nay.