Bao nhiêu của cờ bạc của tôi tổn thất có thể được trừ

Năm nay Vàng Baltimore đều là kẻ xấu. Tôi không nói chuyện tồi tệ xấu xa, giống như họ đã lần cuối năm nay và năm qua, tôi đang nói chuyện đáng xấu hổ, xấu bao nhiêu của cờ bạc của tôi tổn thất có thể được trừ. Họ đang rất xấu, rằng một mặc quần áo đầy đủ đứa trẻ tên là phần thú vị nhất của một Vàng trò chơi.Đây là buồn bao nhiêu của poker là may mắn tin tức.
Thật là buồn mà không ai có thể bắt thằng nhóc này và nó buồn rằng mọi người đã rất hài lòng để xem anh ta làm gián đoạn cuộc chơi, nhưng sau đó một lần nữa, Vàng là xấu năm nay marina bay casino nhập thành viên. APCW quan Điểm Tuần kỷ niệm của họ 200 tập với một tích cực đang ở bởi Barney Frank và cờ bạc mới bill . Mặt bên kia, Canada cho thấy làm thế nào để không chạy một cờ bạc trực tuyến website marina bay casino thành viên. CalvinAyre.com là một đối Tác Truyền thông của APCW và Bodog Liên kết là một nhà tài Trợ Bạch kim. Tiếp tục làm điều của J marina bay casino levy. Todd, chúng tôi yêu các bạn vì điều đó!Nhận được mới nhất cờ bạc tin tức từ Calvin Ty những gì là c và e trên bàn súc sắc.