Cờ bạc lớn nhất công ty ở châu âu

khi sẽ inn của các vị thần núi mở sòng bài

Trước đó, trong tuần này, trung gian hòa giải được bổ nhiệm bởi Caesars để giúp thương lượng với các cơ sở nợ, cựu cảnh sát liên bang thẩm phán Joseph J. Một tòa bổ nhiệm làm giám định báo cáo của dẫn đầu bởi công tố viên Watergate Richard Davis, kết luận rằng CEOC đã thực sự chọn sạch sẽ của nó giải thưởng chỗ nghỉ cờ bạc lớn nhất công ty ở châu âu. Apollo và TPG là $30.1 tỷ thừa hưởng tiếm quyền của công ty, ngay trước khi suy thoái chút khó khăn vào casino công còn lại nó với một ngành công nghiệp cao nợ. Farnan Jr đã từ chức trong cuộc biểu tình tại Goldgar là nhu cầu cho hắn để lộ thêm chi tiết về các cuộc đàm phán, chi tiết đó là truyền thống hiểu được bí mật cờ bạc lớn nhất trong công ty chúng tôi. Yêu cầu được cấp vào ngày thứ tư cách thẩm phán các $18 tỷ đô la phá sản của Caesar' chính điều hành đơn vị, Caesars Hoạt động giải Trí Corp (CEOC). Caesars đang tìm cách sắp xếp lại CEOC là 18 tỷ nợ tải xuống khoảng 10 tỷ khi sẽ jake mở sòng bài. Nhưng nó đã bị nhốt trong bất đồng với các cơ sở hữu trái phiếu cho gần hai năm, nhiều người đang kiện để giữ các casino khổng lồ để đảm bảo của CEOC của nợ khi sẽ inn của các vị thần núi mở sòng bài.
"Chúng tôi không đồng ý với các phán quyết của tòa rồi, cho phép một cơ xâm lược vào riêng tư cá nhân và là trái ngược với cũng thành lập pháp luật," Marc Kasowitz, một luật sư cho TPG, nói với Las Vegas Xét-Tạp chí qua email. "Các người sẽ có để con ngựa lên giấy," tuyên bố thẩm Phán Benjamin Goldgar tại một buổi điều trần ở Chicago. Họ muốn cá nhân giám đốc được tổ chức tài chính chịu trách nhiệm cho sự lộn xộn khi sẽ jack casino trở thành hard rock. Cha mẹ Caesars giải Trí Corp (CECE) đã cam kết 4 tỷ đô đối với CEOC của tổ chức lại kế hoạch, $3.5 tỷ hơn nó được cung cấp để đóng góp, nhưng đối với các cơ sở hữu trái phiếu, nó là không đủ.