Miễn phí đổi mã đánh

đường lưu vong hàng tồn kho khe

BetVictor Ltd.đã bán được 18 của nó cá cược đua ngựa điểm ở ANH để cược ngôi Sao thể Thao để tập trung vào các kinh doanh trực tuyến. Theo thỏa thuận, các điều khoản trong đó không được tiết lộ, ngôi Sao thể Thao sẽ có được tiện nghi lúc 11 đường đua ở ANH quốc, bao gồm cả Gloucester, Cambridge, Nơi, Thu, và Sandown Park. Ngôi sao thể Thao hoạt động một số cá cược tiện nghi như Chúa của Cricket mặt Đất và Bầu dục thể thao đất ở London. Vụ này sẽ có hiệu lực ngay lập tức và ngôi Sao thể Thao được mong đợi để được nhìn thấy Hoàng Nơi bắt đầu từ tuần tới. "Thật là một vinh dự được những nguyên tố nốt từ một công ty như vậy với một di sản mạnh mẽ trong cược công chúng ta đều vui mừng mà họ đã chọn ngôi Sao thể Thao như những người mua lý tưởng," ngôi Sao thể Thao chủ sở hữu của Ben Keith nói. "Này, mua lại đánh dấu một chương mới trong sự thú vị, ngôi Sao thể Thao và một quan điểm cá nhân tôi, tôi hoàn thành một cuộc đời tham vọng để đặt cược vào một số tốt nhất nốt trong nước, bao gồm cả Hoàng gia Biệt và Gloucester." BetVictor GIÁM đốc điều hành Andreas Meinrad lưu ý rằng các công ty được hài lòng với sự thỏa thuận với ngôi Sao thể Thao, như cả hai công ty "chia sẻ cùng một niềm đam mê và cam kết" để nuôi ngựa miễn phí đổi mã đánh. "Chúng tôi cảm thấy đó là đúng bán chúng tôi nốt khi chúng ta tập trung vào các trực tuyến số bên kinh doanh của chúng tôi và đã đặt mình thách thức các mục tiêu cho ba năm tới," Meinrad thêm miễn phí lấy lại mã số cho tour du lịch poker.
Meinrad cũng nói rằng đua ngựa sẽ vẫn như một phần cơ bản của các trò cờ bạc của công ty hoạt động nhưng trên tất nhiên, sự hiện diện là không còn như một yếu tố quan trọng đường lưu vong tăng khe. Meinrad gia nhập BetVictor trong ngày và công bố tuần cuối cùng mà ông đã thuê chuyên gia tuyển dụng Odgers Berndtson để tìm tốt nhất có thể có người cho vai trò của giám đốc TÀI chính, CCO, cũng như sáu điều hành khác bài viết đường lưu vong hàng tồn kho khe. BetVictor chủ sở hữu của Michael Trại cũng được hỗ trợ Meinrad trên đề xuất của ông chiến lược cho các nhà điều hành tập trung chú ý vào bóng đá của mình, kinh doanh cá cược. Nhận được mới nhất cờ bạc tin tức từ Calvin Ty đường lưu vong ngọc khe.