Những gì để mặc đêm sòng bài

meilleur casino vi ligne đổ les francais

Ngày 2019 đánh dấu lần thứ tư Nevada sòng bạc sẽ có ít nhất là 1 tỷ trong một tháng những gì để mặc đêm sòng bài.

"Hiệp một, chúng ta sẽ làm $500 triệu những gì để mặc cho một casino bên theo chủ đề. Tổng GGR bỏ 7.7 phần trăm năm qua năm toàn bang để $912.9 triệu, và 12.4 phần trăm trên Dải để $477.9 triệu những gì để sử dụng khi không có chip poker. Chính, kéo và quan trọng nhất trường game trong các quốc gia đã đăng sáu tháng liên tục của GGR từ chối từ tháng qua, Có thể. Las Vegas casino thu leo lên 1.6% trong ngày để $541.8 triệu, mà đã đẩy tổng nước ngành cờ bạc quá khứ 1 tỷ $ngưỡng cho những thứ hai tháng liên tiếp.

New Jersey tài chánh sẽ $17.88 triệu trong tháng bảy – gần $7.4 triệu hơn Nevada meilleur casino vi ligne đổ les francais.