Bạn là những khe của ram

roman

Norby Chabert (R-Hầu) nói với thứ của nghe bạn là những khe của ram.

"Nếu chúng ta không giải quyết nó, thế giới sẽ được cách ra phía trước của Louisiana, và chúng ta sẽ được tụt lại phía sau," Sen đó là những khe hãng hàng không. Các Pelican Nước không vượt qua một cá cược thể thao bill trong 2018, trước khi Tòa án Tối cao từ chối luật liên bang điều đó bị cấm tình trạng bị xử phạt cuốn sách thể thao, trong khi Đó, Mississippi đầu tiên của mover cơ động đã nhìn thấy nó gặt hái cổ tức nugget resort và casino sparks.
Louisiana đang ghen qua biên giới tại Mississippi đang phát triển của cá cược thể thao hoạt động roman. Thẳng thắn Bang Louisiana Sen nugget sòng bạc phía tây wells. Louisiana sẽ có gần như độc quyền truy cập vào các Texas thể thao thị trường cá cược roman.