Mới mario sòng bạc

mystic hồ casino số điện thoại

oody nhà Inc nói thả trong game thu ở Macau là một tín dụng tiêu cực cho chính phủ, được chơi game của ngành công nghiệp "vai trò trung tâm tài chính công" mới mario sòng bạc. Trong ngành cờ bạc bao gồm gần nửa của nền kinh tế, và là rất quan trọng để nó chung sức khỏe", Moody nói trong một báo cáo mới vào thứ hai mới mario ảnh poker. Mặc dù các khu vực của sự mở rộng nhanh chóng đã củng cố đặc biệt mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế hiệu suất, với quân sự [tổng sản] tăng trưởng trung bình 14.3 phần trăm hơn 2009-13, chật hẹp của Macau là cơ sở kinh tế đặt ra một mức độ cao của sự tổn thương đến bất lợi phát triển trong ngành cờ bạc," nó đã thêm.espite những đặt phòng, Moody duy trì một Aa2 đánh giá tín dụng cho chính phủ Macau rằng nó đã chỉ định vào Tháng ba năm 2014, và duy trì sự vọng là "ổn định" .acau của sòng bạc điều chỉnh vào ngày 2 báo cáo rằng tổng chơi game doanh thu (GGR) cho 2014 rơi 2.6 phần trăm năm để MOP351.52 tỷ (US$44.0 tỷ), sau một 30 phần trăm năm giảm vào tháng mystic hồ casino buổi hòa nhạc mùa hè. Thu có thể sẽ vẫn dưới áp lực như game ngành công nghiệp và như Trung quốc chống tham nhũng tiếp tục chiến dịch", cho biết các đánh giá của cơ quan.acau là thư Ký kinh Tế và Tài chính, Lionel Phan Vai Tac cuối tuần nói rằng, thành phố của GGR là khó để trở về năm mở rộng cho đến thứ hai nửa của 2015 mystic hồ casino số điện thoại.
Mặc dù thấp hơn thu từ các chơi game khu vực sẽ dent Macau là nền kinh tế và công khai tài chính của nó đáng kể tài chính tài sản, thiếu tướng chính phủ nợ và cao nước ngoài dự trữ, cung cấp, nó có đủ đệm," Moody ý vào thứ hai. mystic hồ vẫn còn mở sòng bài.