Là hạ lưu

là hạ lưu casino mở sơ

Ở Philippines, và chính phủ của Tổng thống Rodrigo Duterte được báo cáo có những kế hoạch đó sẽ buộc các nước thuộc sở hữu Phi công viên Giải trí và chơi Game công Ty (PAGCor) để bán nó 47-mạnh mẽ, bất động sản của sòng bạc là hạ lưu. Theo báo cáo từ Bên trong, châu Á, chơi Game, đất nước của Quốc gia và Kinh tế phát Triển Quyền được nghiên cứu một đề nghị rằng sẽ thấy PAGCor buộc phải giảm tải của sòng bạc và xổ số hoạt động đến khu vực tư nhân để lại tổ chức nhà nước đến chỉ tập trung vào hoàn thành vai trò của nó như là một điều sòng bạc. Gặt hái thu: Bên trong, châu Á, chơi Game báo cáo rằng, đất nước của Bộ Tài chính đầu tiên nổi ý tưởng đó PAGCor có nghĩa vụ để nhận ra khỏi việc kinh doanh của chạy sòng bạc vào năm 2016 do để có thể có xung đột về lợi ích quan tâm mở cửa vào ngày lễ tạ ơn. Chính phủ chi nhánh sau đó tự nhận là đã hứa hai tuần trước đó, nó sẽ được xem xét lại đây đề nghị với Tài chính thư Ký Carlos Dominguez tuyên bố rằng đó là một di chuyển có thể nhìn thấy các Phi công ví mỗi năm được hưởng lợi theo giai điệu của nhiều như $5.78 triệu là hạ lưu casino mở sơ. Hiện tại cuộc đụng độ: Đây là báo cáo đã theo dõi bằng một khải huyền từ kinh tế xã hội kế Hoạch thư Ký Ernesto Le rằng hiện tại cấu trúc của một số chính phủ thuộc sở hữu và được kiểm soát tập đoàn (GOCC) như PAGCor đã ở xung đột là hạ lưu casino mở bây giờ.
Các dân tộc trưởng kinh tế sau đó tự nhận là đã nói rằng các Quốc gia và Kinh tế phát Triển Quyền sẽ được chơi một vai trò quan trọng trong bất kỳ tư nhân quyết định và đó là những khách hàng tiềm năng của làm đi với nước sòng bạc được 'vẫn còn đang được xem xét và thảo luận.' Le nói.. các hứng ống bàng bay lên sòng bạc. "GOCCs nên áp dụng các biện pháp để giải quyết bất kỳ xác định chống hành vi cạnh tranh liên quan đến nhiệm vụ của mình, và các hoạt động vì sự riêng tư ngành có thể ở một vị trí tốt hơn để thực hiện một số của thương mại của họ theo đuổi venice hàng ngày giải đấu poker. Bạch phải quan sát trong quá trình mua sắm và mua sắm luật [trong khi] quy định được áp dụng một cách công bằng và để GOCCs và công ty tư nhân." các địa điểm - hemingways sòng bạc phía đông london.