M casino thuyền ở bãi biển myrtle

hầu m thêm kỹ năng tự động khe

Mở (ngày) và Anh Mở (ngày) m casino thuyền ở bãi biển myrtle. Jordan Spieth là 2000 để giành chiến thắng nó lần đầu tiên, và hoàn thành nghiệp lớn Slam. Tiger Woods là 2800 để giành chiến thắng của mình ghi lại-buộc thứ năm sự nghiệp BAO vô Địch và lần đầu tiên kể từ năm 2007, chỉ có người neanderthal và Walter Hagen sẽ có sự kiện này năm lần m casino thuyền ở con sông nhỏ sc. Các BAO vô Địch là ít-báo trước của chính vô địch nhưng thường có những tổng thống lĩnh vực này. Nó cũng đã tổ chức sự kiện này trong năm 1992, khi Nick Giá sẽ lúc 6-dưới 278 (đầu tiên của nghề nghiệp lớn, thắng), nhưng tất nhiên, chỉ giống như phiên bản đó như nó đã trải qua một cuộc đổi mới vào năm 2006 và sau đó, bổ sung thay đổi năm năm trước đây.
Đó là lần đầu tiên chính thắng giải vô địch cho cả hai. Chữ ký trên tất nhiên là 14-16, được gọi là "Núi" như tất cả họ chơi vào một hành gió phía nam. 100 BAO vô Địch cũng là kết thúc của một kỉ nguyên của các loại tuần này vì nó là lần cuối cùng cho tương lai mà các GOLF sẽ là người cuối cùng của sân golf, bốn chính vô địch trên Tour du lịch m casino thuyền nhỏ sông sc.

Louis hầu m thêm kỹ năng tự động khe.