Roulette hệ thống của một xuống phé

làm thế nào để nhận được tiền của bạn từ sòng bạc trực tuyến

Rymax, phó chủ tịch của Paul Bán hàng Gordon tin các casino ngành công nghiệp cần để bắt đầu chiến đấu của riêng mình góc khi thảo luận về tác động của nó trên khu vực của CHÚNG tôi roulette hệ thống của một xuống phé.

Nói để cờ Bạc Nội bộ cho nó G2E Xem tạp chí, Gordon giải thích thế nào sòng bạc có một tích cực hơn vai trò để chơi trong xã hội hơn họ có thường xuyên được đưa ra tín dụng sự hồi sinh của cộng đồng đấu tranh roulette hệ thống der xu hướng miễn phí. Gordon nói: "đôi khi Có một chút tiêu cực phản ứng với một sòng bạc mà mọi người đang để mất tiền của họ.Đó là thực sự không phải là những gì sòng bạc là tất cả về."Sòng bạc tạo công ăn việc làm, họ tạo cơ hội, họ tạo ra cơ sở hạ tầng."Bạn đi vào một số các địa điểm như Catskills trong bang New York, nơi nghỉ mát thế Giới gần đây, mở một sòng bạc, nó là một tàn cộng đồng, nhưng bây giờ họ cần trường học, họ cần cảnh sát và họ cần nhà hàng."Mặc dù Gordon tin tưởng ông làm việc trong một "tuyệt vời ngành công nghiệp", ông muốn khai thác để nói chuyện cởi mở hơn về những ảnh hưởng tích cực họ cung cấp roulette hệ thống của một xuống. Gordon kết luận: "một Phần của cái gì G2E và ngành công nghiệp cần làm là để tout lợi ích sòng bạc mang đến cho cộng đồng, khi họ đi."Việc phỏng vấn đầy đủ, sẽ có sẵn trong tháng chín, khi Nội cờ Bạc của G2E tạp chí Xem trước đi sống. làm thế nào để nhận được tiền của bạn từ sòng bạc trực tuyến.