Wc cờ bạc và đua hội đồng quản trị

xanh để làm triển khai khe trao đổi

Chúng tôi hy vọng rằng thắt chặt các chính sách đối với phần còn lại của 2017, dẫn đến giảm thanh khoản và một ít bất động sản mạnh mẽ môi trường ở Trung quốc, sẽ tạo ra những cơn gió ngược để VIP [cờ bạc] trong 2017, mà nên dẫn đến chậm phát triển trong VIP hơn đã được trải nghiệm trong vài tháng qua," các báo cáo "Trung quốc thanh Khoản: Ai là người chiến thắng và thua cuộc khi thủy triều đang xảy ra?" do môi giới Sanford C wc cờ bạc và đua hội đồng quản trị. Bernstein Ltd.n thứ, Nhật bản môi giới Nomura nói trong một báo cáo mà nó mong đợi các hợp chất hàng năm tăng tỷ lệ của thành phố trên thị trường đại bàn chơi tổng chơi game doanh thu được phần trăm 7 điểm cao hơn cho VIP bàn chơi trong 2017 để 2019 thời gian; xuống 9% so với 2 phần trăm cho đại gia kinh doanh. Giá nhà ở Trung quốc (đặc biệt là ở Tầng 1 thành phố) đã được ghi mạnh mẽ hai chữ số, tăng vào năm 2016 xanh để làm trao đổi khe chậm. Trong khi nhà sức mạnh và tính thanh khoản không có khả năng để đảo ngược kết cấu từ chối các VIP khúc đã có kinh nghiệm, sức mạnh mới trong thị trường bất động sản (cùng với các khoản tăng trưởng...) đã giúp để nhảy bắt đầu VIP nhu cầu đó trở nên rõ ràng vào cuối tháng tám năm 2016," nói Sanford Bernstein.nhưng nó đã thêm điều này là không thể được duy trì một phần nhờ ảnh hưởng của thắt chặt tiền tệ mật tại trung tâm cấp chính phủ. Các tác động của "tổng tài xã hội" hoặc "CHỈNH" trên Macau cao cấp trường game – hoặc là thiếu tác động như vậy – cũng lớn lên trong môi giới mới nhất của Trung quốc vĩ báo cáo xanh để làm phát hành đường ống triển khai khe. Tương quan của tôi và VIP đã bị phá vỡ," nói Sanford Bernstein xanh để làm triển khai khe trao đổi.
"Một hàm ý là nhiều hơn tín dụng gần đây đã phát triển một ít nhất trên VIP [chơi game] hiệu suất, nhưng M1 (kết rất lỏng khía cạnh của cung tiền ở Trung quốc) đã từng được quan trọng hơn poker lên phía trước rượu ở phía sau. Vì vậy trong 2017, trong khi CHỈNH tăng trưởng sẽ tiếp tục đến chậm, từ những năm trước, M1 phát triển sẽ giảm thêm đáng kể", đề nghị những báo cáo giả. poker lên poker với bạn bè.