Poker đêm xuống kho hơi món quà

phải làm gì nếu bạn nghĩ rằng bạn có một vấn đề cờ bạc

Brandon ảnh và video là chỉ chơi với kinh nghiệm của chiến thắng một chiếc nhẫn vàng sự kiện sau khi ông lấy một $365 mua-trong sự kiện ở Hành tinh Hollywood trong năm 2014 poker đêm xuống kho hơi món quà.

Brandon ảnh và video – $36,084 thứ 5. Justin Walker – $27,832 thứ 6 poker đêm xuống kho hơi chính miễn phí. Với các chuyên gia bận rộn làm việc tại World Series của Poker châu Âu (WSOPE) ở Berlin, nó đã lên tới trên thế Giới Loạt của Poker Mạch (WSOPC) trong Móng ngựa Hammond để cung cấp một sân chơi cho sự nghiệp dư phải làm gì nếu bạn nhảy có một vấn đề cờ bạc. Russell Harriman – $13,538 9 phải làm gì nếu bạn nghĩ rằng bạn có một vấn đề cờ bạc. Gregory Gugger – $17,047 8 phải làm gì nếu đối tác của bạn là cờ bạc.