Là gì doanh sòng bạc

là hard rock casino đánh mở

n Ngày 25 San Marco Vốn đối Tác THỂ một MỸ, dựa trên tư nhân, công ty đầu tư yêu cầu bởi các Lào chính phủ để xử lý việc bán Mức Vegas phức tạp, công bố một danh sách của các bên quan tâm.trạm tuần, Lào nắm giữ ROMAN, các công ty mẹ của một công ty được gọi là Sanum đầu Tư Ltd, nói rằng nó đã nộp ba hành động pháp lý về hành vi vi phạm một năm 2014 thỏa thuận với chính phủ của Lào là gì doanh sòng bạc. Các công ty nói thỏa thuận quy định rằng việc bán Mức Vegas – một khách sạn casino ở Savannakhet Lào – và những tài sản khác, nên "cho tối đa giá trị lợi ích của tất cả bên". là hard rock casino đánh mississippi mở.