Red rock

red rock

New Jersey đã yêu cầu Tòa án Tối cao để xét mong muốn của nó để hợp thức hóa thể thao cược vào nó thành Phố Atlantic sòng bạc và đường đua ngựa, mà liên bang đang kêu gọi quan tòa đã nhiều lần chặn.Đất nước của tòa án tối cao đã đạo diễn tiếp theo luật sư chung của Hoa Kỳ để xem xét lại những thành tích của các dài chạy cá cược thể thao trường hợp red rock. Dự ước tính mà nhà nước đứng để giành chiến thắng $5 triệu từ các hợp pháp hoá của DFS, nhưng các nhà phê bình nói đó là một chút phong phú sòng bạc. Hàng ngày tưởng tượng cuộc thi đang bị cấm ở Arizona, Iowa, Louisiana, Montana, và Washington bowling trung tâm. Mississippi (báo DFS) cuộc thi đang ở một cách rõ ràng hợp pháp, theo luật, sau thống Đốc Phil Bryant (R) ký của luật pháp cho phép trò chơi trực tuyến red rock. Với Mississippi thể thao bill được ký vào pháp luật, bây giờ có một chục kỳ đã uỷ quyền việc nền tảng internet sòng bạc. Cùng với Mississippi, Colorado, Indiana, Kansas, Maryland, Massachusetts, Missouri, New York, Đảo Rhode, Tennessee, West Virginia, và Virginia tất cả đều có luật lệ trên những cuốn sách quảng bá DFS bowling giờ.