Câu lạc bộ poker ở ấn độ đóng cửa

là tin bãi biển mở sòng bài

Chính phủ nói vào ngày thứ sáu đó là "nghiêng" để phát hành một tươi làm dịu dàng quá trình cho Macau chơi game quyền khi hết hạn trong 2022 của hiện tại nhượng bộ, nhưng anh không cam kết nó với một ngày cho việc đó. Tôi không có bình luận nào về thời gian của người dịu dàng quá trình.Đó là hoàn toàn và riêng với chính phủ," ổng nói vậy.nhưng Ông Bowie đã nói: "tôi nghĩ rằng chính phủ có rất nhiều công việc trong điều kiện của chuẩn bị khuôn khổ, tài liệu, và tất cả mọi thứ khác trong điều kiện như thế nào là quá trình đang diễn ra." acau chơi game luật nói rằng giấy phép của các người có thể được kéo dài thêm một tối đa năm năm kể từ 20 năm qua một quyết định được đưa ra bởi một đương nhiệm Giám đốc điều Hành của thành phố câu lạc bộ poker ở ấn độ đóng cửa. r Bowie nói với GGRAsia liên quan đến công ty riêng của mình chơi game quyền mở rộng để 2022: "Đó là tích cực, bởi vì rõ ràng là thời hạn của sự nhượng bộ là hiệu trưởng tài sản của công ty câu lạc bộ poker salt lake city. Các [sub-nhượng bộ] mở rộng cung cơ hội khác, nếu không, nếu nhượng đã chấm dứt trong năm 2020 hầu hết những người đó đã mang nợ của chúng tôi muốn tiền của họ trở lại", anh ta nói thêm. GRAsia hỏi Ông Bowie về những gì có thể xảy ra từ 2022 trở về chơi game quyền ở Macau trường là tin casino mở ngày hôm nay.

Vì vậy mà [mở rộng] là nhìn thấy được tích cực, và nó làm cho chúng ta cơ hội để nhìn thay thế tài chính cho chiến lược di chuyển về phía trước, chuẩn bị cho chúng ta, đặc biệt là cho tương lai vốn đầu tư..." GM của Trung quốc Hoa Kỳ-liệt kê cha mẹ MGM Resort và nói rằng nó 2018 báo cáo hàng năm đệ để Nasdaq vào ngày 27 là U. Nhưng khi a chơi game nhượng bộ hợp đồng hết hạn, bất kỳ nhượng quyền mới sẽ được cấp thông qua một công dịu dàng.e cũng hỏi Ông Bowie cho dù MGM Trung quốc sẽ mục tiêu, sau 2022, để được một nhượng quyền ở bên phải của riêng mình, chứ không phải là một tiểu nhượng quyền của người khác.e nói với chúng tôi: "Rõ ràng, nó sẽ luôn luôn được thuận lợi để được một chính nhượng bộ chủ. rào cản đã xóa, và chúng ta [sáu Macau khai thác] là tất cả bây giờ phù hợp, và rằng chính phủ có thể hy vọng bắt đầu đưa cùng các cấu trúc và quá trình họ đang tìm kiếm ở 2022." rau môi giới Nomura nói là trong một ngày thứ sáu lưu ý: "Chúng tôi xem MGM của [MGM của Trung quốc] mở rộng thỏa thuận như một tín hiệu rằng chính phủ Ma cao của nó vẫn tiếp tục hành nghề của điều trị nhượng bộ/sub-nhượng quyền sở hữu khá." alaxy giải Trí tiết, một Ma cao, chơi game, khai thác nói trong một tuyên bố gửi đến GGRAsia ngày thứ sáu đó là nhượng, sub-nhượng bộ mở rộng thông báo tương ứng cho SJM nắm giữ và MGM Trung hoa "mở đường cho một mịn retendering quá trình".alaxy giải Trí thêm về một khả năng tươi đấu thầu tại hết giờ nhượng bộ: "Chúng tôi tin rằng chính phủ sẽ làm cho một công bằng và quyết định hợp lý và sẽ công bố chi tiết liên quan trong khóa học do." ynn Macau Ltd, một trong số sáu Macau khai thác nói trong một email cho GGRAsia vào thứ hai của nó "hỗ trợ" cho chính phủ Macau là quyết định "để sắp xếp những ngày hết hạn của tất cả những trò chơi nhượng bộ"..
"Những gì chính phủ là đảm bảo là ở chỗ, đó là không chỉ có những nguồn tài nguyên của các công ty áp dụng họ [chính phủ] gần như 'đôi kế toán cho nó, bởi vì họ được yêu cầu một thứ ba, bên tổ chức tài chính để cung cấp một sự đảm bảo là một quay số tiền đó sẽ có ở đó." e đã đề cập đến sự nhượng bộ mở rộng: "Chúng tôi chỉ là hài lòng bây giờ này... là bình luận đã theo dõi Macau chính quyền nói vào ngày thứ sáu đó các đơn vị địa phương, tương ứng của SJM nắm giữ Ltd – một Macau điều hành – và MGM Trung quốc đã được mở rộng để kết thúc ngày hiện tại của họ, chơi game quyền, chúng di chuyển từ Tháng năm 2020 sáu 2022 là tin bãi biển mở sòng bài.