Gewonnen thiến casino op rekening storten

có thể bạn sẽ có được tùy chỉnh hơn

Cựu lãnh đạo của các Anh Columbia Ty Xổ số (BCLC) đã ở xung đột về lợi ích sau khi rời khỏi BCLC để làm việc cho một công ty liên kết với Mẫu mực, chơi Game, một sòng bạc riêng điều hành một xét đã tìm thấy. Trong một di chuyển rộng rãi phản đối của người dân các Nước của Vancouver được chấp thuận kế hoạch thay mặt cho Mẫu mực, để xây dựng một $535 hàng triệu casino phức tạp trong Vancouver hai tháng trước khi Michael Graydon bắt đầu làm việc như là chủ tịch của PV khách Sạn gewonnen thiến casino op rekening storten.

Nó bị cáo buộc là hai tháng cuối cùng Graydon phục vụ tại BCLC đã dành đàm phán mới của mình, vai trò với Mẫu mực, khiến một bên trong chính phủ kiểm toán gewinn roulette farbe und zahl. Trong khi kiểm toán thấy rằng Graydon đã không thực hiện bất kỳ hành động đó sẽ có được lợi ích của ông chủ nhân mới trong khi vẫn còn trong vai trò của mình ở BLCC, công ty xổ số và tất cả các vương Miện cơ quan ở Canada tỉnh BC đang tìm kiếm để thắt chặt mã của họ của tiến hành như là một kết quả bạn có thể lấy lại tiền từ trang web cờ bạc.

Một tuyên bố phát hành bởi bộ Trưởng Tài chính Mike de Jong vào thứ tư nói: "xem xét tìm thấy cựu GIÁM đốc điều hành đã ở xung đột về lợi ích trong hai tháng trước khi đến thời gian ông rời khỏi CANADA, nhưng không tìm thấy bằng chứng rằng ông hoặc ông chủ nhân mới được hưởng lợi từ những xung đột." Các xét cũng cho thấy rằng các CANADA không chấm dứt Graydon truy cập vào công ty, các hệ thống thông tin, bao gồm cả các tài khoản email, cho đến khi 10 ngày sau khi khởi hành trong một hành vi vi phạm của chính sách của công ty. BCLC bây giờ sẽ thực hiện mới, sau việc làm hạn chế cho Ceo và điều hành cấp cao đó, sẽ thanh làm việc với công ty game trong BC cho một năm, và các vương Miện công ty đã được chuyển đến phát triển tương tự các tiêu chuẩn có thể bạn sẽ có được tùy chỉnh hơn. Để đáp ứng với các báo cáo Graydon đã đưa ra một tuyên bố: "tôi đã đọc kỹ các báo cáo từ Bộ và mặc dù kết quả là không phù hợp với những lời khuyên pháp lý, tôi đã tìm kiếm trước khi đàm phán với chủ hiện tại, tôi chấp nhận và hỗ trợ kiến nghị. "Trong khi kiểm toán viên không tìm thấy bằng chứng về chủ hiện tại của tôi nhận được ưu đãi, và không có bằng chứng về bất kỳ thông tin bí mật được tiết lộ, tôi hiểu rằng một nhận thức tiềm năng của những xung đột về lợi ích được tạo ra và cho điều này, tôi xin lỗi. "Tôi muốn đảm bảo với các công cộng và chính phủ rằng tôi đã không tìm kiếm cũng không nhận được bất kỳ lợi ích từ quá trình thay đổi vị trí." thiết kế khe.