Nome das jogadas không poker

xa 3 súng

Sau khi bị đóng cửa vào ngày 16 tháng tám, sau một cuộc tấn công bởi đại lý từ California cờ Bạc kiểm Soát Ủy ban, 500 câu Lạc bộ Casino ở Fresno vùng ngoại ô của Clovis đã được mở lại nome das jogadas không poker. Theo báo cáo từ Fresno Bee báo, mười hai bàn casino đã đóng cửa trong bối cảnh cáo buộc từ California cờ Bạc Cục kiểm Soát mà hoạt động của nó đã không có đủ tiền để che chip ở sử dụng nome de jogadas làm poker. Tuy nhiên, chủ sở hữu những bất động sản tranh cãi cáo buộc này và bị cáo buộc tuyên bố rằng họ đã có đủ tiền qua những câu lạc bộ, tài khoản ngân hàng và thẻ phòng kho, và ngoài ra đã có thể truy cập vào một trái phiếu có giá trị giá khoảng $800,000. Mặc dù các điều khoản của các mở lại đối phó với những California cờ Bạc kiểm Soát Ủy ban đã không được tiết lộ, các báo cáo rằng 500 câu Lạc bộ, Sòng bạc, trước đó đã được yêu cầu xác nhận độc lập quyền sở hữu của nó và cung cấp "một bản báo cáo chi tiết nguồn gốc của tất cả quỹ" liên quan đến hoạt động cờ bạc.

Các nhà điều cũng đã tìm cách để thu hồi giấy phép của chủ Louis Sarantos và từ chối bất kỳ cơ hội của một sự đổi mới nome lạc bộ poker. Fresno Bee báo cáo rằng California cờ Bạc kiểm Soát Ủy ban đã muốn 500 câu Lạc bộ Sòng bạc để trả tiền phạt và hình phạt cũng như các chi phí của bất kỳ cuộc điều tra.Điều đó yêu cầu rằng Dusten Perry bị sa thải như Fresno County địa điểm chung của quản lý và được thay thế bởi một nhà nước mới được chấp thuận nhân viên đó sẽ giám sát tất cả các tài chính và nhân sự hoạt động và cung cấp điều chỉnh với thường xuyên lợi nhuận-mất cáo.Đây chỉ là mới nhất bất hạnh để đạt 500 câu Lạc bộ Casino sau ngày thấy địa điểm bị buộc tội, không tiết lộ cho vay không có giấy phép từ cá nhân trong đó có một người báo đã tổ chức một phạm trọng tội. California điều chỉnh cũng bị cáo buộc rằng ít nhất một chính nhân viên đã không giữ các giấy phép thích hợp.
Một trong khoảng 90 như vậy thẻ phòng ở California và sử dụng xung quanh 265 người, 500 câu Lạc bộ Casino đã bị buộc tội một tương tự vi phạm trong năm 2015 nhưng đã được cho phép để giữ lại giấy phép trong khi cuộc điều tra tiếp tục.Ủy quyền này là do sắp hết hạn cuối cùng của tháng và nó vẫn còn chưa rõ ràng, cho dù các quan chức có ý định cấp địa điểm phép để thực hiện ngoài này ngày xa 3 súng. Fresno Bee báo cáo rằng đóng 500 câu Lạc bộ Casino nghiêm trọng có thể tác động thu cho cán bộ địa phương ở Clovis như năm ngoái nhìn thấy các trung tâm California địa điểm góp phần thuế giá trị $420,000 trong khi trả $460,000 đến thành phố của 106,580 người trong năm 2015. khe.