Là gì

người đã xây dựng các sòng bạc đầu tiên

Thêm chi tiết về SiGMA hoặc Malta chơi Game Tuần có thể truy cập vào www.maltaigamingsummit.com và www.maltagamingweek.com Nhận được mới nhất cờ bạc tin tức từ Calvin Ty là gì.

CalvinAyre.com bắt kịp với SiGMA người sáng lập Tin Pulis và Dennis Dyhr-Hansen, hai người khác nhau xây dựng một hàng năm sự kiện lớn—một trong đó là dựa vào tình huynh đệ. SiGMA đã trở thành một sự kiện quốc tế. Tôi vẫn nhớ rất rõ gắn bó tờ rơi vào xe gạt nước, thiết kế, in và bán vé, dán áp phích trên khuôn viên trường và bận rộn nút, đuổi theo bạn bè để giúp lây lan từ.. một sòng bạc. Nhìn lại, có rất ít, tôi sẽ thay đổi. Sau tất cả, Malta cho mượn khá tốt cho trúng, ăn và cuối đêm tai quái có nghĩa là gì sòng bạc trực tuyến.

Phiên bản thứ ba của nghị thượng Đỉnh hàng năm của iGaming Malta (SiGMA) sẽ được tổ chức vào thứ 16 và 19 tháng và bốn ngày làm việc của mạng cơ hội sẽ mang lại với nhau hơn 3,000 iGaming giám đốc điều hành, các nhà cung cấp, cung cấp, cung cấp dịch vụ, và liên kết dưới mái nhà của Intercontinental Arena người đã xây dựng các sòng bạc đầu tiên. Một trong số tốt nhất của tôi, ký ức vẫn còn Bob Sinclar năm 2006, lễ hội mà thu hút một số 8,000 khán giả. Chúng tôi thực hiện một tỉ mỉ cuộc điều tra để tìm hiểu những gì các đại biểu thật sự muốn người đã xây dựng các sòng bạc đầu tiên trong thành phố atlantic. Chúng tôi có thể tập trung vào việc xây dựng các doanh nghiệp và chiến lược mới quan hệ đối tác ai mua lòng sòng bạc. Andy Jones, người chỉ cho đến năm ngoái là một đối tác tại chiếc Mig sẽ được thiết lập một trong những thứ lớn nhất gian hàng ở SiGMA năm nay trò thay đổi áo giáp khe vô hình.