Truyền thuyết

truyền thuyết casino ở ngoại washington

GameAccount Mạng đã đồng ý một quan hệ đối tác với đồng nghiệp cung cấp Mạng giải Trí truyền thuyết. Thỏa thuận này sẽ thấy GameAccount cung cấp Mạng giải Trí của MÁY tính và nội dung di động để khai thác như Sáng, Snai và Eurobet sòng bạc. Các nhập quá trình sẽ bắt đầu ngay lập tức, với cá nhân khai thác sẽ sống với những sản phẩm trong giai đoạn dần dần kansas city ks. GameAccount GIÁM đốc điều hành Mạng Dermot Smurfit nói: "Chúng tôi rất vui để có thể thêm Mạng trò chơi giải Trí của chúng tôi mở rộng mạng của khách hàng trong quy định trường ý." Bjorn Krantz, giám đốc của BIẾN đổi gen và giám đốc điều hành của Net giải Trí, Malta, thêm: "quan hệ đối tác Này sẽ cho phép chúng tôi cung cấp tốt nhất của chúng tôi trong lớp học trò chơi danh mục đầu tư nhiều địa phương khai thác bằng cách sử dụng một nền tảng duy nhất diện." truyền thuyết casino ở ngoại washington.