Cổ phù hợp poker in áo sơ mi

bắt đầu từ nước rửa khe canyon

Clark Quận Trưởng Khu thẩm Phán David Barker cai trị thứ đó Las Vegas Cát đã cung cấp, không có căn cứ mới để bỏ Quận thẩm Phán Elizabeth Gonzalez từ một sai trái chấm dứt hợp chống lại các công ty. Luật sư cho cựu Cát Quốc điều hành Steven Jacobs đang chống lại những nỗ lực mới nhất của Las Vegas Cát Corp. để loại bỏ các thẩm phán giao cho ông sai trái chấm dứt vụ kiện cổ phù hợp poker in áo sơ mi. Họ cho rằng Las Vegas Cát và Sheldon Hoa, chủ tịch của công ty và GIÁM đốc điều hành, "được ít hơn vụ kiện những kẻ bắt nạt người cố gắng để đe dọa và đe dọa bất cứ ai dám phản đối chiến thuật của họ." Trưởng Quận Clark thẩm Phán David Barker đã chỉ định ông ta sẽ cai trị bởi hôm nay cho dù Quận thẩm Phán Elizabeth Gonzalez sẽ vẫn còn trên thị trường hợp bắt đầu một tay chơi poker chuyên ô chữ. Trong một phe đối lập ngắn gọn nộp trễ thứ luật sư cho Jacobs cho rằng Las Vegas Cát đã trình bày không thực tế mới hoặc luật cho phép xem xét lại của Barker là trước đó từ chối loại Gonzalez.

"Không có ai là bối rối bởi LVSC là mục tiêu", họ đã viết nhà casino mở ngày. "Nó tìm kiếm sự chậm trễ hơn, và sẽ nói bất cứ điều gì để phá hoại cuộc thử nghiệm ở đây hành động." "Các bằng chứng của bị cáo vi phạm không phải là mở đến cuộc tranh luận nghiêm túc," các luật sư đã thêm. "Họ hiệu tư pháp như thiên vị chống lại họ như vậy là bất cứ tác dụng phụ cầm quyền không thể xuất phát từ việc làm sai trái của họ, nhưng phải là sản phẩm của một lỗi quyết định.

Không đáng kể, tính logic khác." Las Vegas Cát phát ngôn viên Ron Reese, trong một ngày thứ ba tin nhắn gửi email, bảo vệ các nỗ lực của công ty để bỏ Gonzalez bắt đầu từ nước rửa khe canyon. "Chúng ta đã chuyển đến loại ra những phán xét một phần vì thiên lợi Jacobs và luật sư của ông. Nó sẽ không ngạc nhiên với bất cứ ai mà họ muốn bảo trì mà lợi thế." new jersey sòng bạc trực tuyến dụng.