Cờ bạc thắng và an sinh xã hội

walleye kích thước vùng vịnh georgian

Shapton nói về các vấn đề tại iGaming Doanh nhân hội Nghị ở London và nói rằng nhiều tài trợ sẽ không tiến triển trong thời gian này cờ bạc thắng và an sinh xã hội. Bloomberg Dụng GIÁM đốc điều hành Nigel Eccles khi nói rằng Dụng sẽ không cung cấp một truyền thống thể thao-cược sản phẩm ở ANH, nhưng có thể phát triển một dựa trên dịch vụ như là trái ngược với một loạt các cá nhân trò chơi mà người chơi trả lệ phí nhập cảnh để chơi trong đó cờ bạc thắng và thất nghiệp. DFS điều hành Dụng công bố nó đã đóng cửa $275 hàng triệu trong Loạt E tài chính vào tháng bảy, với tư đến từ công ty đầu tư SAI, Google Vốn, Thời gian Warner đầu Tư và chương trình thể thao điều hành Turner thể Thao walleye khe kích thước gạo lake. Từ những gì tôi hiểu tình hình hiện tại đặt nhiều đầu tư vào giữ. David Shapton, một đối tác tại Akur Vốn đã bỏ cái này xuống cho đến hiện tại, không chắc chắn như thế nào, các thực-tiền (báo DFS) trường nên quy định. Khi được hỏi bởi Nội cờ Bạc về những rủi ro cho các nhà đầu tư muốn để đầu tư vào DFS khai thác trong ánh sáng của các vấn đề pháp lý tại thời điểm này, Shapton nói: "Những điều khó khăn nhất cho thích của Dụng và Ứng tại thời điểm này là tài trợ của họ, bởi vì việc kinh doanh của họ đã được xây dựng chạy đua vũ trang để chia sẻ thị trường. David kitchen, một đối thủ cạnh tranh của Dụng, xác nhận, sau đó trong cùng một tháng, nó có bảo đảm $300 trong Loạt D tài chính, nơi các vòng đã được dẫn dắt bởi FOX thể Thao, trong khi các nhà đầu tư bao gồm bóng Chày Quốc gia Giải đấu Khúc côn cầu và Giải đấu Lớn walleye kích thước vùng vịnh georgian. Một phần của sự bảo đảm tài chính công bố của Dụng và Ứng đầu năm nay đã bị hoãn lại, theo một đại diện của một thị trường vốn cố vấn walleye khe kích thước hồ của rừng. Hóa đơn liên quan đến các quy định tình trạng của tưởng tượng thể thao có được giới thiệu kể từ đó, hoặc là thiết lập để được giới thiệu trong khác nhau, CHÚNG tôi kỳ, kể cả California, New York và New Jersey.
"Từ những gì tôi hiểu tình hình hiện tại đặt nhiều đầu tư vào giữ khi là ajax casino sẽ mở.