Là quên giấy và bút chì casino mở ngày hôm nay

texas quy tắc và tay

Thị trường quốc tế bây giờ, tài khoản 15% của ngọn Đồi' tổng doanh thu, từ 9% trong năm 2012 Đồi và hy vọng để tăng cường quốc tế doanh thu chia sẻ đến 35 đến 40% bởi sự kết thúc của 2017 là quên giấy và bút chì casino mở ngày hôm nay. ANH bookies William Đồi phát hành chính thức của họ, 2013 thẻ báo cáo vào thứ sáu, rộng rãi phù hợp với việc kinh doanh bản cập nhật họ cung cấp trong ngày là tất cả poker trực tuyến gian lận.

Casino thu phát triển 1% để £191 hàng triệu nhưng bingo giảm xuống 2%, để £24.2 m và poker giảm xuống 9% để £18.2 m.Điện thoại di động doanh thu game là 175% với điện thoại di động bây giờ kế toán cho 39% của tất cả các vương cược texas quy tắc ở sòng bài. William Hill trực Tuyến duy nhất của cầu thủ hoạt động cấp bậc rose 32% trong khi các tài khoản mới lên 7%. Nhận được mới nhất cờ bạc tin tức từ Calvin Ty texas quy tắc và tay.