Ngầm poker địa điểm ô chữ đầu mối

có một casino ở sông đỏ new mexico

Theo báo cáo trong Đua Đăng GBI được cho là làm về giá 4 triệu ($5.4 triệu) doanh thu từ Israel mỗi năm. Giải quyết cung GBI với bồi thường cho phần còn lại của hợp đồng của họ, mà đã hết hạn này đến tháng tám ngầm poker địa điểm ô chữ đầu mối. Chi tiết như thế nào bên đã thỏa thuận của họ không được công bố, mặc dù nó có khả năng GBI được bồi thường không chỉ cho doanh thu bị mất, nhưng cũng đáng kể đầu tư các công ty làm trong nước, bao gồm cả các đặt cược cửa hàng thiết bị đầu cuối cung cấp đua nội dung dịch sang tiếng do thái.

Các Mifal Hapayis xổ số quốc gia cũng buộc phải tắt hơn 600 trò chơi điện tử máy tuần trước, sau khi xổ số không đạt được một thỏa thuận với Bộ Tài chính có một casino ở đỏ hươu. "Đất nước này không có lịch sử của gia đua ngựa, không có cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện cho cá cược đua ngựa, và đã không thực tế liên kết với một duy nhất Anh phẩm." Người phát ngôn đã mô tả Israel như một "chìa khóa trường" nói rằng họ tin rằng sự sắp xếp đã được tốt cho cả Israel và cho bài hát trở lại trong các Anh có một casino ở hươu đỏ alberta. Nó là một phần của một chiến dịch bởi bộ Trưởng Tài chính Gắn Kahlon để loại bỏ đất nước tài trợ cho cá cược mà ông mô tả như "nhiễm độc tiền." Khi mà quyết định đã được công bố trong tháng bảy, Israel kho bạc thực hiện nó rõ ràng rằng họ đã chuẩn bị để điều khoản thương lượng để có được trong số còn lại hợp đồng. Nhưng GBI Đua, đó là một công ty liên doanh giữa Đua ANH và Tại Các cuộc Đua, nhanh chóng thành lập chính nó trong nước và Israel một trong những thị trường lớn. Tuy nhiên, Israel của quốc hội thông qua luật năm cuối cùng để ban cá cược đua ngựa. Trước đó, GBI các quan chức đã cảnh báo rằng họ có thể theo đuổi hành động pháp lý cả ở Israel và tòa án quốc tế nên hợp đồng được kết thúc sớm. Cuối cùng, nó xuất hiện rằng cả hai đã sẵn sàng để thương lượng. Cho GBI, việc giải quyết được đánh dấu một thất vọng kết thúc những gì các công ty thấy như là một liên doanh thành công có một casino ở sông đỏ new mexico.