Làm thế nào để chơi poker với một boong tàu mỹ

texas el các ralamas

Những thành phố, bao gồm New Orleans, Baton Rouge, và Lake Charles ở phần phía nam của nhà nước, và Shreveport ở góc tây bắc làm thế nào để chơi poker với một boong tàu mỹ.

Thậm chí với cá cược pháp lý ở trong nhất Louisiana giáo xứ, sẽ không ai được phép để đặt cược cho một năm hoặc hơn, cho biết một đầu chơi game điều này. Noel, Louisiana chơi Game kiểm Soát chủ tịch Hội đồng, nói với WBRZ-TRUYỀN hình mà pháp lý cá cược thể thao, có lẽ sẽ không diễn ra trong nhà nước trước khi 2022.

Trong công cộng hoover, 61% cử tri được hỗ trợ các cá cược thể đo lường. "Cơ quan lập Pháp đã đặt ra khuôn khổ, và sau đó các quy tắc quá trình làm được một bốn sáu tháng quá trình texas vi ligne miễn phí. L ' Sòng bài và các khách Sạn ở Baton Rouge đã được lên kế hoạch để xây dựng một sách thể thao. Những người ủng hộ thấy cá cược thể thao như một tiềm năng tăng để bốn sòng bạc trong khu vực texas ellerin các ralamas.

Số này sẽ đi đến 22 khi Louisiana, Maryland, và South Dakota bắt đầu chấp nhận cược.Đặt cược thể thao, cũng là hợp pháp nhưng vẫn chưa thể hoạt động trong ba thêm kỳ.Đây là Virginia, North Carolina, và Washington texas el các ralamas. Khi điều đó xảy ra, các đơn vị có muốn tham gia sẽ phải áp dụng và nhận được cấp phép." Trong một xứ-by-giáo xứ bỏ phiếu này năm, Louisiana cư dân trong 55 của 64 giáo xứ thể thao được cá cược trong ranh giới của giáo xứ của họ.Ở Bayou Nước, quận được gọi là giáo xứ mandalay bay khe đấu 2021. "Nó sẽ đi trong lập pháp buổi họp bắt đầu vào tháng tư," bà nói.