Là poker trực tuyến hợp pháp

lý do cờ bạc phải là bất hợp pháp

Của mới chơi game ngành 20 phần trăm BĂNG London tham dự có một quan tâm đến kê là poker trực tuyến hợp pháp. Phản chiếu trên dữ liệu tích cực, Kate Chambers, giám Đốc điều hành của Clarion, chơi Game, nói: "Đạt được một số nâng tham dự và mở rộng các chuỗi của sự phát triển để bảy năm liên tiếp là một thành tựu lớn cho tất cả mọi người tham gia trong BĂNG London.Đây là một sự hợp tác liên quan đến các đội tuyệt vời tại Clarion, chơi Game, các cộng đồng game tại lớn, người đã tới London từ một hồ sơ 153 quốc gia có chủ quyền và nước, cũng như các cộng đồng quốc tế triển lãm người hỗ trợ BĂNG hiệu với niềm đam mê như vậy và sáng tạo.
Các 2019 phiên bản của BĂNG London được tổ chức qua 5 – ngày 7 tháng, London vượt Trội.Để biết thêm thông tin: www.icelondon.uk.com phương Tiện truyền thông thắc Mắc: Dan Đá – [email bảo vệ] +44 (0) 20 7384 8121 Chris Jones – [email bảo vệ] +44 1273 699 900 Nhận được mới nhất cờ bạc tin tức từ Calvin Ty ở ý. Trong một năm rằng BĂNG hiệu chứng minh khả năng duy nhất để tham gia với chơi game chuyên gia dựa trên khắp thế giới, số các đại diện các quốc gia tăng cao hơn từ 151 (2017) để 153 với triển lãm trải qua một sự đột biến của du khách từ chính sự phát triển khu vực, đặc biệt là phía Bắc Mỹ (+33 phần trăm) (châu Phi+23 phần trăm) và Đông Nam Á (+18%) lý do nên cờ bạc được hợp pháp. Một nửa số khán giả đã có một quan tâm thể thao và hai phần ba trong các sòng bài lý do cờ bạc phải là bất hợp pháp. BĂNG London 2018 có tổng cộng 589 triển lãm từ 65 quốc gia chiếm 43,500 mét vuông của không gian và 36 của 44 trường tại London vượt Trội lý do cho việc bị cấm từ sòng bài.