Là ngân khố casino mở ngày hôm nay

mấy giờ là waitrose là giao hàng và nhấn vào và thu thập khe phát hành

arlier năm nay, games now nói đó là việc cắt giảm chi phí, các biện pháp bao gồm cả việc giảm lượng lao động toàn cầu bởi 7 phần để nhận ra dự kiến chi phí tiền tiết kiệm của CHÚNG tôi$30 triệu năm tài chính hiện tại là ngân khố casino mở ngày hôm nay.
Công ty cũng hạ tài chính của năm 2014 hướng dẫn cho điều chỉnh thu nhập mỗi chia sẻ mấy giờ là waitrose giao hàng khe bản cập nhật. #8220, Như chúng ta tới điểm giữa của chúng tôi trong năm tài chính, anh có thể thấy đây là một thời gian khó khăn cho ngành công nghiệp và games now," Patti Hart, games now giám đốc điều hành, nói trong một tuyên bố vào Tháng ba mấy giờ là waitrose khe phát hành. "Chúng tôi không mong đợi một sự suy giảm mạnh tại Bắc Mỹ, tổng chơi game thu, hay suy thoái hơn nữa, trong các quốc tế tệ, tuân thủ và khẩu môi trường".loomberg trích dẫn một phát ngôn viên của games now nói các công ty đã không thể bình luận về báo cáo. mấy giờ là waitrose là giao hàng và nhấn vào và thu thập khe phát hành.